• Phạm vi
  • Prestige
  • Elegance & Studio Fitted
 • Tính năng
  • Lưu trữ rượu
  • Phục vụ rượu
  • ủ rượu
Xem tất cả sản phẩm »
* Hình ảnh chỉ mang tính chất chỉ dẫn chứ không xác thực.
* Những thông tin được cung cấp chỉ chính xác tại thời điểm công bố sản phẩm, nhưng có thể sẽ thay đổi cùng với sự phát triển của sản phẩm của các nhà sản xuất, các luật và quy định khác nhau được thực hiện ở các quốc gia khác nhau. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu sót và / hoặc các sửa đổi này không có trên trang web của Transtherm World Wide. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương để biết những thông tin cập nhật mới nhất.
Chia sẻ trang này
Liên hệ với chúng tôi
Tủ rượu Transtherm
Bản quyền © 2018. Tất cả các quyền được bảo vệ
Sản xuất tại Pháp

Prestige Ermitage
183 / 234 chai *
1 mức nhiệt độ

Prestige Ermitage (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 234 chai
Kích thước (HxWxD) : 1825mm x 680mm x 695mm
Ngăn kệ : kệ lưu trữ/kệ trượt
Cửa và tay cầm : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính. Tay cầm có thể tháo rời.
Màu có sẵn : nâu sẫm hoặc đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Prestige Castel
165 / 209 chai
3 mức nhiệt độ

Prestige Castel (3 mức nhiệt độ )
Sức chứa tối đa : 209 chai
Kích thước (HxWxD) : 1825mm x 680mm x 690mm
Ngăn kệ : kệ lưu trữ/kệ trượt
Cửa và tay cầm : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính. Tay cầm có thể tháo rời.
Màu có sẵn : nâu sẫm hoặc đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Prestige Réserve
182 / 234 chai
đa mức nhiệt

Prestige Réserve (đa mức nhiệt)
Sức chứa tối đa : 234 chai
Kích thước (HxWxD) : 1825mm x 680mm x 695mm
Ngăn kệ : kệ lưu trữ/kệ trượt
Cửa và tay cầm : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính. Tay cầm có thể tháo rời.
Màu có sẵn : nâu sẫm hoặc đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Prestige Manoir
141 / 177 chai
1 mức nhiệt độ

Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Prestige Manoir (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 177 chai
Kích thước (HxWxD) : 1479mm x 680mm x 690mm
Ngăn kệ : kệ lưu trữ/kệ trượt
Cửa và tay cầm : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính. Tay cầm có thể tháo rời.
Màu có sẵn : nâu sẫm hoặc đen nhám
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Prestige Loft Vintage
74 / 92 chai *
1 mức nhiệt độ

Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Prestige Loft Vintage (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 92 chai
Kích thước (HxWxD) : 960mm x 680mm x 690mm
Ngăn kệ : kệ lưu trữ/kệ trượt
Cửa và tay cầm : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính. Tay cầm có thể tháo rời.
Màu có sẵn : nâu sẫm hoặc đen nhám
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Elegance Loft
98 / 150 chai
1 mức nhiệt độ

Elegance Loft (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 150 chai
Kích thước (HxWxD) : 1110mm x 680mm x 680mm
Ngăn kệ : ngăn kệ lưu trữ là chủ yếu, ngăn kệ trượt
Cửa : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính.
Màu có sẵn : Đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Elegance Villa
202 chai
1 mức nhiệt độ

Elegance Villa (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 202 chai
Kích thước (HxWxD) : 1470mm x 680mm x 680mm
Ngăn kệ : ngăn kệ lưu trữ là chủ yếu, ngăn kệ trượt
Cửa : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính.
Màu có sẵn : Đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Elegance Bastide
267 chai
1 mức nhiệt độ

Elegance Bastide (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 267 chai
Kích thước (HxWxD) : 1810mm x 680mm x 680mm
Ngăn kệ : ngăn kệ lưu trữ là chủ yếu, ngăn kệ trượt
Cửa : Cửa nguyên khối hoặc cửa kính.
Màu có sẵn : Đen nhám
Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Cửa kính Cửa nguyên khối   Kiểu bày trí khác nhau

Studio Fitted Cabinet
36 / 42 chai
1 mức nhiệt độ

Chi tiết hơn » Thêm vào để so sánh So sánh
Studio Fitted Cabinet (1 mức nhiệt độ)
Sức chứa tối đa : 42 chai
Kích thước (HxWxD) : 640mm x 540mm x 557mm
Ngăn kệ : ngăn kệ lưu trữ là chủ yếu, ngăn kệ trượt
Cửa : Cửa nguyên khối
Màu có sẵn : Đen nhám
 
  Cửa nguyên khối Kiểu bày trí khác nhau