Bố trí kệ

Ngăn kệ trượt (chứa rượu)

Ngăn kệ lưu trữ (ủ rượu)

Prestige Ermitage

Tủ rượu với ngăn kệ trượt
182 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ trượt & ngăn kệ lưu trữ
215 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ lưu trữ
234 chai

Prestige Castel

Tủ rượu với ngăn kệ trượt
165 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ trượt & ngăn kệ lưu trữ
190 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ lưu trữ
209 chai

Prestige Réserve

Tủ rượu với ngăn kệ trượt
182 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ trượt & ngăn kệ lưu trữ
215 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ lưu trữ
234 chai

Prestige Manoir

Tủ rượu với ngăn kệ trượt
141 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ trượt & ngăn kệ lưu trữ
177 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ lưu trữ
168 chai

Prestige Loft Vintage

Tủ rượu với ngăn kệ trượt
74 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ trượt & ngăn kệ lưu trữ
92 chai (nhìn từ mặt bên và mặt trước)
Click to play »
Tủ rượu với ngăn kệ lưu trữ
91 chai
* Hình ảnh chỉ mang tính chất chỉ dẫn chứ không xác thực.
* Những thông tin được cung cấp chỉ chính xác tại thời điểm công bố sản phẩm, nhưng có thể sẽ thay đổi cùng với sự phát triển của sản phẩm của các nhà sản xuất, các luật và quy định khác nhau được thực hiện ở các quốc gia khác nhau. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu sót và / hoặc các sửa đổi này không có trên trang web của Transtherm World Wide. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương để biết những thông tin cập nhật mới nhất.
Chia sẻ trang này
Liên hệ với chúng tôi
Tủ rượu Transtherm
Bản quyền © 2018. Tất cả các quyền được bảo vệ
Sản xuất tại Pháp